Baby's en kinderen

Uiteraard hebben ook kinderen baat bij innerlijke rust en harmonie.
Veel kinderen voelen in deze tijd onrust, door verschillende oorzaken.
Ze zijn vaak heel gevoelig en dat uit zich op verschillende manieren. Lichamelijk, psychisch, emotioneel of een combinatie hiervan.
Dit uit zich bijvoorbeeld in klachten als:
- buikpijn
- agressieve houding, woede aanvallen
- eczeem
- in je schulp kruipen
- onrustig of slecht slapen
- veel last van braken en/of diarree
- angsten
- hooggevoelig zijn, snel overprikkeld
- onzekerheid
- lusteloos voelen
- verdriet

EEN GOEDE BEGELEIDING IN HET (HOOG)SENSITIEF ZIJN.
Gevoelig zijn is ook een kracht,
we bewegen vanuit de lasten naar de lusten door in goede banen te leiden.
het ERVAREN VAN DE EIGEN, INNERLIJKE KRACHT is een belangrijk aspect.